Charakteristika lesní správy

 

Lesní správa Klatovy je rozdělena na 14 revírů spadajících od roku 2014 do 4 LHC: LHC Nýrsko, LHC Klatovy, LHC Chudenice a LHC Nepomuk. Obhospodařuje přibližně 17 000 ha lesní půdy ve vlastnictví státu a na téměř 5 000 ha vykonává funkci odborného lesního hospodáře. Katastrální rozloha lesní správy je více než 140 000 ha.

Vzhledem k velké rozloze území jsou zde i velmi rozličné přírodní podmínky od hřebenů Šumavy až po údolí řeky Úslavy. Nejvyšším bodem lesní správy je hřeben Svaroch nad Černým jezerem s nadmořskou výškou 1322 m n.m. Významným vrcholem je také vrchol Ostrý s nadmořskou výškou 1283 m n.m. Jsou zde vylišeny stanoviště od 2. do 8. LVS. Území lesní správy spadá do 7 PLO – PLO 6 – Západočeská pahorkatina, PLO 7 – Brdská vrchovina, PLO 10 – Středočeská pahorkatina, PLO 11 – Český les, PLO 12 – Předhoří Šumavy a Novohradských hor, PLO 13 – Šumava a PLO 15 – Jihočeské pánve.

Z hlediska ochrany přírody se na území lesní správy nachází CHKO Šumava, NPR Bílá strž, NPR Chejlava, PR Úhlavský Luh, PR Lakmal, PR Svobodova Niva, PR Městišťské rokle, PR Jezvinec, PR Jelení Vrch, PR Bělýšov, NPP Americká zahrada, PP Chudenická bažantnice, PP Královský Hvozd, PP Orlovická Hora, PP Svatý Bernard, PP Velký Kámen, PP V Houlištích, EVL Švihovské hvozdy, EVL Šumava, EVL Kačina a EVL Chejlava.