Charakteristika lesní správy

 

Lesní správa Klatovy je rozdělena na 14 revírů spadajících od roku 2020 do 5 LHC: LHC Nýrsko, LHC Klatovy, LHC Chudenice, LHC Domažlice a LHC Nepomuk a na 2 revíry OLH. LS Obhospodařuje přibližně 17 000 ha lesní půdy ve vlastnictví státu a na téměř 6 500 ha vykonává funkci odborného lesního hospodáře. Katastrální rozloha lesní správy je více než 150 000 ha.

Vzhledem k velké rozloze území jsou zde i velmi rozličné přírodní podmínky od hřebenů Šumavy až po údolí řeky Úslavy. Nejvyšším bodem lesní správy je vrchol Lovečné s nadmořskou výškou 1092 m n.m. Významným vrcholem je také vrchol Lomničkys nadmořskou výškou 1027 m n.m. Jsou zde vylišeny stanoviště od 2. do 7. LVS. Území lesní správy spadá do 7 PLO – PLO 6 – Západočeská pahorkatina, PLO 7 – Brdská vrchovina, PLO 10 – Středočeská pahorkatina, PLO 11 – Český les, PLO 12 – Předhoří Šumavy a Novohradských hor, PLO 13 – Šumava a PLO 15 – Jihočeské pánve.

Z hlediska ochrany přírody se na území lesní správy nachází CHKO Šumava, NPR Chejlava, PR Úhlavský Luh, PR Svobodova Niva, PR Jezvinec, PR Jelení Vrch, PR Bělýšov, NPP Americká zahrada, PP Chudenická bažantnice, PP Královský Hvozd, PP Orlovická Hora, PP Svatý Bernard, PP Velký Kámen, PP V Houlištích, EVL Švihovské hvozdy, EVL Šumava, EVL Kačina a EVL Chejlava.